Proizvodi in Storitve

Benchmarking
Benchmarking
Marsh's Global Benchmarking Portal omogoča Marshevim strankam aktualna poročila o panogah, proizvodih, standardih v primerljivih podjetjih in nudi po meri narejena benchmarking por...  >>
Dodatne Ugodnosti Za Zaposlene
Dodatne Ugodnosti Za Zaposlene
Družba Marsh vam lahko pomaga razviti program dodatnih ugodnosti za zaposlene, ki lahko združuje ugodnosti za delodajalca in zaposlene.  >>
Marsh Risk Consuling
Marsh Risk Consuling
Ko tveganje postane stvarnost, lahko podjetje povsem vrže s tira ali ga ustavi na njegovi poti. In ker je uspeh podjetja v interesu vseh — zaposleni in delničarji, regulatorji in d...  >>
Odgovornost Za Izdeleke
Odgovornost Za Izdeleke
Za večino podjetij je ključnega pomena ugled blagovne znamke in vodilni položaj na trgu. Zato je izjemno pomembno, da je družba v primeru odgovornosti za izdelke ustrezno zaščitena...  >>
Okoljska Tveganja
Okoljska Tveganja
Okoljska tveganja se razlikujejo predvsem glede na panogo, v katero sodi družba, lokacijo, kupce, regulatorni režim – in celo glede na pričakovanja delničarjev. Vsem pa je skupno, ...  >>
Pozavarovanje
Pozavarovanje
Družba Marsh nudi storitve pozavarovanja prek družbe Guy Carpenter, ki je sestrsko podjetje družbe Marsh & McLennan Companies.   >>
Premoženjsko Zavarovanje
Premoženjsko Zavarovanje
Imamo široko strokovno znanje glede tveganj, povezanih z vašim premoženjem. Naši lokalni strokovnjaki so že obravnavali velike projekte, s katerimi so strankam pomagali zaščititi i...  >>
Skrben Pregled
Skrben Pregled
Strokovnjaki družbe Marsh lahko skupaj z vami analizirajo različna tveganja, ki jim je izpostavljeno vaše podjetje. Ker ima družba Marsh strokovnjake z različnih področij, lahko za...  >>
Storitve Na Področju Škodnih Zahtevkov
Storitve Na Področju Škodnih Zahtevkov
Družbe, ki se odločijo za zavarovalno kritje, pričakujejo, da bodo deležne visokokakovostne storitve obravnave škodnih zahtevkov. Da bi organizacijam pomagali zmanjšati stroške in ...  >>
Storitve za končne uporabnike
Storitve za končne uporabnike
Ekipa družbe Marsh (Marsh Affinity) se s storitvami za končne uporabnike in shemami bančnega zavarovalništva ponaša z vlogo pionirja na tržišču. Ponujamo popolne rešitve na ključ, ...  >>
Transportna Zavarovanja
Transportna Zavarovanja
V današnji globalnem gospodarstvu je pomembno, da ste zaščiteni pred različnimi tveganji s katerimi se soočate kot lastnik tovora. Zahvaljujoč naši obsežni ekspertizi lahko ponudim...  >>
Upravljanje Voznega Parka
Upravljanje Voznega Parka
Stroški, povezani s tveganjem, ki ga predstavlja upravljanje voznega parka motornih vozil, se še naprej povečujejo, še zlasti neposredni in posredni stroški telesnih poškodb, mater...  >>
Zavarovanje Odgovornosti Uprave In Nadzornega Sveta
Zavarovanje Odgovornosti Uprave In Nadzornega Sveta
Direktorji in vodilni delavci lahko le v majhnem obsegu zmanjšajo kompleksnost poslovnega, pravnega in regulativnega okolja, v katerem poslujejo. Vendar pa je mogoče v veliki meri ...  >>
Zavarovanje Splošne Odgovornosti Do Tretjih Oseb
Zavarovanje Splošne Odgovornosti Do Tretjih Oseb
Vsako podjetje naj bi ne glede na področje dejavnosti razmislilo o zavarovanju splošne odgovornosti do tretjih oseb, ki bi ga še dopolnili s kritjem, ki je odvisno od specifike pos...  >>
Zavarovanje Terjatev
Zavarovanje Terjatev
Ob tem, ko likvidnost postaja glavna skrb večine podjetij, lahko družba Marsh družbam, ki uporabljajo zavarovanje terjatev, ponudi kompleksne rešitve.  >>
Zavarovanje V Primeru Kaznivih Dejanj
Zavarovanje V Primeru Kaznivih Dejanj
Kaznivo dejanje je tveganje, s katerimi se podjetja srečujejo ne glede na stopnjo razvoja gospodarstva in vrsto podjetja. Naši strokovnjaki vam pomagajo opredeliti zaščito, ki jo p...  >>
Dobavna Veriga
Dobavna Veriga
Današnje globalne dobavne verige zagotavljajo izdelke in storitve bolje, hitreje in ceneje kot kdaj koli prej. Vendar pa je ta napredek hkrati povečal verjetnost in vpliv tveganj, ...  >>
Elektronsko Tveganje
Elektronsko Tveganje
Informacije danes tvorijo pomemben del lastnine podjetja, ki se shranjuje predvsem v elektronski obliki in se izmenjuje prek omrežij. Kaj bi se zgodilo, če bi to najpomembnejšo las...  >>
Gradbena Tveganja
Gradbena Tveganja
Gradbeno podjetje je zelo kompleksno in potrebuje ustrezno zaščito pred različnimi tveganji, s katerimi se sooča. Naši strokovnjaki so sodelovali pri nekaterih od večjih projektov ...  >>
Naravna Tveganja
Naravna Tveganja
Naravne nesreče, kot so potresi, orkani, toča in poplave, lahko močno vplivajo na podjetje. Čeprav so ta tveganja nepredvidljiva, pa jih je mogoče upravljati.  >>
Neprekinjeno Poslovanje
Neprekinjeno Poslovanje
Ko pride do naravne nesreče, je bistveno, da ste vzpostavili ustrezno zaščito in da imate pravilen in hiter odziv. Naši svetovalci za tveganja in zavarovalni posredniki medsebojno ...  >>
Poklicna Odgovornost
Poklicna Odgovornost
Poklicna odgovornost je v storitvenem sektorju postala »odgovornost za izdelke«. Kritje poklicne odgovornosti lahko ščiti pred odgovornostjo in pomaga kriti stroške obrambe v prime...  >>
Tveganja Delodajalcev
Tveganja Delodajalcev
Delodajalci se soočajo z neštetimi izzivi, ki jih delovna sila prinaša v današnjem okolju.   >>
Tveganja, Povezana Z Obnovljivimi Energijami
Tveganja, Povezana Z Obnovljivimi Energijami
Obnovljiva energija je ena od cvetočih industrij v Romuniji, vendar poleg ogromnih priložnosti prinaša celo vrsto tveganj, ki jih mora podjetje ne glede na stopnjo razvoja projekta...  >>
Tveganje Izgube Ugleda
Tveganje Izgube Ugleda
Ugled je v vsakem podjetju in industriji odločilni dejavnik za uspeh. Ugotovite, katera so različna tveganja, ki lahko vplivajo na ugled vaše blagovne znamke, in kako se podjetja l...  >>
Vsi Stroški Tveganja
Vsi Stroški Tveganja
Vaše podjetje se srečuje z različnimi tveganji, ki se bodisi lahko zavarujejo bodisi to ni mogoče. Ugotovite, kako lahko kvantificirate in najbolje upravljate s tveganji.  >>
Združitve In Prevzemi
Združitve In Prevzemi
Izzivi, ki jih prinašajo združitve in prevzemi, vključujejo izvedbo skrbnega pregleda, strukturiranje in ovrednotenje posla in vključevanje korporativnih procesov in kultur.  >>